Корзина

Корзина пуста

22.01.2019

Розстрочка

З 1 січня 2019 року з'явилася можливість придбати продукцію ДНІПРОторг на виплат. Для оформлення покупки в кредит заходьте у докладний опис товару та вибирайте кнопку РОЗСТРОЧКА

22.09.2011

Відкриття в Інтернеті

Сьогодні наш магазин відкрився в інтернеті

архив новостей →

Договір і гарантія

 

 

 

Публічний договір купівлі-продажу товару в інтернет-магазині "ЗОЛОТА СЕРЕДИНА"

Керуючись ст. 633, 641, 642 Цивільног
о кодексу України (далі - ГК України) і Правилами продажу 

товарів на замовлення поза торговими і офісними приміщеннями, затвердженими наказом 

Міністерства економіки України від 19.04.2007 року № 103, шляхом розміщення, приведеного 

нижче Публічного договору купівлі-продажу товару, а також інформації, міститься на сайті інтернет-магазину "ЗОЛОТА СЕРЕДИНА": http://www.zolotaya - seredina.dp.ua (далі - Сайт) Продавець 

робить пропозицію (оферту) як фізичним особам, так і юридичним особам (далі - Покупець) з 

придбання товарів, розміщених на Сайті, на умовах вказаного Публічного договору 

купівлі-продажу товару.

 

1.     ТЕРМІНИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

1.1. Інтернет-магазин "ЗОЛОТА СЕРЕДИНА" - веб-сторінка http://www.zolotaya - seredina.dp.ua.
1.2. Продавець (виробник) - фізичне особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про товари, які вона робить і реалізує. 

Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Покупцеві.
1.3. Публічний договір - договір купівлі-продажу, який встановлює для усіх Покупців, окрім тих, кому згідно законодавства України надані 

пільги, однакові умови придбання Товару на умовах публічної оферти з моменту її акцептації 

Покупцями.
1.4. Оферта - пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі згідно із 

ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір на умовах, які передбачені Публічним 

договором. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті.

1.5. Акцепт - надання Покупцем повної і безумовної згоди Продавцеві на пропозицію укласти цей
Публічний договір на умовах, передбачених Публічним договором, що оформляється одним з 

нижче вказаних способів :
1.5.1. Шляхом напряму Покупцем письмового Замовлення Товару на e - mail, розміщений на Сайті.
1.5.2. Шляхом напряму Покупцем письмового Замовлення Товару за фізичною адресою Продавця, 

який вказаний на Сайті.

1.5.3. Шляхом відправлення Покупцем за допомогою системи, розміщеної на Сайті, Замовлення на Товар.

1.5.4. Усного замовлення Товару по телефону або в офісі інтернет-магазину "ЗОЛОТА СЕРЕДИНА" 

З моменту отримання Продавцем від Покупця Замовлення на Товар цей Договір вважається 

оформленним.
1.6. Замовлення - окремі позиції з асортиментного переліку Товару, вказані Покупцем при 

розміщенні Замовлення на Сайті або замовлені будь-яким іншим способом.

1.7. Доставка - безпосередня передача Товару від Продавця до служби доставки, для подальшого 

транспортування у вказану Покупцем адресу доставки, на платних умовах.
1.8. Істотний недолік - недолік, який робить неможливим або неприпустимим використання Товару 

відповідно до його цільового призначення, виник з вини Продавця, після його усунення проявляється 

знову з незалежних від Покупця причин і при цьому має одну з перерахованих нижче ознак :

1.8.1. Недолік взагалі не може бути усунений;
1.8.2. Усунення недоліку вимагає більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів;
1.8.3. Недолік робить Товар істотно іншим, чим передбачено Публічним договором.
1.9. Гарантія - спосіб забезпечення виконання зобов'язань одним суб'єктом перед іншим.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Продавець (виробник) зобов'язується зробити і передати Покупцеві Товар, який належить Продавцеві 

на праві власності, а Покупець зобов'язується прийняти Товар і сплатити його в порядку і на 

умовах, передбачених Публічним договором.
2.1. Покупець зобов'язаний самостійно ознайомиться з умовами цього Договору, і Продавець не 

зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору, окрім як публікації його на 

Сайті.
2.2. Здійснення Покупцем акцепту підтверджує те, що Покупець ознайомився зі змістом цього 

Договору, реєстраційними даними Продавця, порядком прийняття претензій, з характеристиками 

Товару,з ціною Товару, умовами оплати вартості Товару, умовами доставки Товару і оплати 

вартості такої доставки, гарантійними зобов'язаннями відносно Товару, порядком розірвання цього 

договору.

2.3. Шляхом укладення цього Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений з інформацією

про Товар, який продається за умовами цього Договору, а саме відносно його форми, габаритів, 

зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, якості, характеристиками матеріалу, з якого Товар 

зроблений і з інформацією про його виробника, усвідомлює таку характеристику товар і їх значення і 

згоден на придбання такого товару з такой характеристикой.
2.4. У разі письмової вимоги Покупця цей Договір може бути роздрукований і підписаний сторонами

2.5. У разі відмови Покупця від Товару, який виготовляється або виготовлений під замовлення 

Продавцем (виробником), сплачені грошові кошти по цьому замовленню Покупцеві не 

повертаються.

3. ЦІНА ТОВАРУ

3.1. Ціна на Товар вказана на Сайті в національній валюті України (гривна) за одиницю Товару 

згідно зі встановленим прейскурантом.

3.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту виконання 

замовлення.

3.3. Ціна не змінюється лише за стовідсоткової попередньої оплати замовлення.

3.4. Ціни, вказані на Сайті, можуть носити ознайомлювальний характер, наприклад, у разі 

розміщення замовлення на індивідуальне виготовлення Товару.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ

 

4.1. Розрахунки між Сторонами за умовами цього Договору здійснюються в національній валюті 

України одним з вказаних способів :
-наличными або на карту ПАО КБ "Приватбанк";
-оплата через Приват24.
-наложенным платежем при відправці кур'єрською службою.

4.1.1 шляхом перерахування Покупцем відповідної грошової суми на розрахунковий рахунок 

Продавця відповідно до банківських реквізитів, вказаних в рахунку на оплату відповідного Товару, 

наданого Покупцеві Продавцем;

 

5. ГАРАНТІЯ

 

5.1. Термін гарантійного обслуговування залежить від сервісної політики виробника і вказаний в 

гарантійному талоні.
5.2. Підтвердженням того, що Ваша купівля забезпечена гарантією, являється товарний чек і 

гарантійний талон, в яких вказана дата придбання виробу, найменування товару і термін гарантії. 

Будь ласка, зберігайте ці документи впродовж усього терміну гарантійного обслуговування.
5.3. Товар виготовлений по індивідуальному замовленню, обміну або поверненню не підлягає.
5.3.1 Перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню) на підставах, описаних в цьому 

розділі, викладений в постанові Кабінету Міністрів України "Про реалізацію окремих положень 

Закону України "Про захист прав споживачів" від 19.03.1994 року № 172.

6. РЕМОНТ ПО ГАРАНТІЇ

6.1. Впродовж гарантійного терміну споживач, у разі виявлення недоліків (відхилення від 

параметрів і характеристик, вказаних в інструкції з експлуатації), має право на безкоштовний 

ремонт товару. Гарантійний термін розпочинається з дати придбання товару кінцевим споживачем.
6.2. У разі, якщо впродовж гарантійного терміну в товарі виявлений недолік, Ви можете звернутися за 

місцем придбання товару. У разі відправки в інший регіон, транспортування габаритного товару 

здійснюється через службу доставки за рахунок покупця.
6.3. Для пред'явлення вимоги про усунення недоліків товару Вам необхідно надати:
- Чітке формулювання недоліку товару у письмовій формі;
- Товар з недоліком;
- Гарантійний талон, (правильно і розбірливо заповнений, з друком і підписом продавця, 

датою продажу, ПІБ і підписом споживача.)

- Документ, що підтверджує факт придбання товару/копію.

У разі недотримання вищезгаданих умов Вам може бути відмовлено в гарантійному обслуговуванні

товару.
6.4. Гарантійне обслуговування не надається в наступних випадках:
- Якщо виріб має сліди некваліфікованого, стороннього втручання і/або несанкціонованого ремонту;
- Якщо виріб використовувався неправильно, не за призначенням або всупереч правив, 

викладених в супровідній документації до виробу;
- Якщо дефект викликаний зміною конструкції, виробу;
- Якщо дефект викликаний дією непереборних сил, нещасним випадком, умисними або 

необережними діями користувача або третіх осіб;
- Якщо виявлені сліди попадання всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах, дії
температур, хімічних і інших речовин, затоплення, вібрації, невідповідної вентиляції, коливання 

напруги в мережі живлення, використання неправильного харчування або вхідної напруги, 

опромінення, електростатичних розрядів, (включаючи блискавку) а також інших видів зовнішньої дії;
- Звичайного зносу товару, обумовленого його експлуатацією.

7. ОБМЕЖЕННЯ ГАРАНТІЇ

7.1. Продавець (виробник) не несе відповідальності за можливий матеріальний, моральний або 

інший збиток, понесений власником товару і (чи) третіми особами при використанні, зберіганні і 

транспортуванні товару. Ні за яких умов продавець (виробник) не несе відповідальності за який-небудь особливий, випадковий, прямий або побічний збиток, або збитки, включаючи, але не 

обмежуючись тільки перерахованим, збитки, викликані перервами в комерційній, виробничій або 

іншій діяльності, що виникають у зв'язку з використанням або неможливістю використання.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ответим на ваш вопрос:

Золотая середина Контакты:
Адрес: ул. Полигонная 18 В 49005 Днепропетровск,
Телефон:097 391 26 30, Телефон:063 284 66 06, Электронная почта:

© Скрипт интернет-магазина Simpla 2010